2021 Proje Okul Öğretmen Ataması Ne Zaman Açıklanacak?

Özel Program ve Proje Uygulayan okullara başvuruda bulunanlar arasından, 01-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında öğretmen atama ve yönetici görevlendirme tekliflerinin iş ve işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, ”Proje Okullarına Öğretmen/Yönetici Ataması/ Görevlendirme” konulu resmi yazıyı okullara gönderdi.

Proje okullarına atama ne zaman?

Proje Okullarına Öğretmen ve Yönetici Atamaları – MEB’den Resmi YazıÖzel Program ve Proje Uygulayan okullara başvuruda bulunanlar arasından, 01-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında öğretmen atama ve yönetici görevlendirme tekliflerinin iş ve işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.

Proje okullarına başvuru ne zaman 2022?

NOT: Başvuru evraklarının 25/03/2022 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. NOT: Formlarda herhangi bir değişiklik yapılmamadan (formatları bozulmadan) formda belirtilen bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

Proje okullarına öğretmen nasıl seçilir?

Yönetmeliğe göre okul müdürleri öğretmenleri belirleyecek, il milli eğitim müdürlüğüne teklif edecek, il milli eğitim müdürlüğü listeyi bakanlığa gönderecek ve bakanlık proje okullarına öğretmen ve idareci atamasını yapacak.

Proje okulunda bir öğretmen kaç yıl kalabilir?

Proje okuluna atanan öğretmenlerin görev süresi ne kadar? Proje okullarına atanan öğretmenler dört yıllığına atanırlar. Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya öğretmen olarak görev yapılamaz.

You might be interested:  Dengi Okul Mezunu Ne Demek?

Proje okullarına öğretmen başvuruları ne zaman?

1. Proje okullarına öğretmen ataması ilişkin başvurular 09.03.2022 tarihinde başlayacak ve 18.03.2022 günü (mesai bitiminde) sona erecektir. Başvurular Ek-1 Başvuru Formu ile alınacaktır.

Proje Okulu iyi mi?

Proje okulları, diğer okullara göre daha çok projede yer alır. Bu bağlamda sahip oldukları laboratuvar, bilgisayarlar ve altyapılar da daha iyi olur. Proje Okulu Ne Demek? MEB tarafından belirlenen bazı okullar proje okulları olarak adlandırılır.

Proje Okulu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şartları taşıyan ve proje okulu olmak isteyen okulların başvuruları elektronik başvuru formu ile alınır. Başvurular içerisinden il millî eğitim müdürlüğü ve proje belirleme komisyonunca uygun bulunanlar, proje komisyonunun teklifi ve Bakanın onayı ile proje okulu olarak belirlenir.

Proje okullarına başvuru nasıl yapılıyor?

Proje okullarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirilmesine ilişkin başvurular Ek-1 Başvuru Formu ile alınacaktır. Görev süresi uzatma talebinde bulunacak okul müdürleri Ek-1 formla birlikte ayrıca Ek-2 formu da dolduracaktır.

Öğretmen Görevlendirme nasıl yapılır?

Öğretmenler geçici olarak görev yaptığı eğitim kurumu haricindeki başka bir eğitim kurumunda ya da İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevlendirilebilir. Haftalık ders sayısını dolduramayan öğretmenler farklı bir eğitim kurumu ya da İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevlendirilebilir.

Proje Anadolu lisesine bir öğretmen kaç yıllığına atanır?

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyan öğretmenler arasından eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün inhası, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile dört yıllığına atama yapılır.

Proje okulu ne demek?

Proje okulu MEB tarafından belirlenmiş olup bölgesel ya da uluslararası proje ve etkinliklerde yer alması için seçilen okullara verilen addır. MEB bu okulların belirlenmesinde genellikle okulun başarı ortalamasına bakarak bu okulları başarı ortalaması yüksek okullar arasından seçmeyi tercih etmektedir.

You might be interested:  Okul Yardım Parası Ne Kadar?

Proje okulları zorunlu hizmet mi?

Bu hükümlerde proje okulunda görev yapıyor olmak zorunlu hizmeti erteletmeye bir gerekçe değildir. Kısacası, Bakanlığın MEBSİS ekranında ‘Zorunlu Hizmet Durumu’ belirten yerde zorunlu hizmeti erteleme seçeneği olarak ‘Ertelendi (652/37/9’a göre proje okuluna atandı)’ seçeneği koyması yasal değildir.

Okul müdürlerinin görev süresi kaç yıl?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kurumlarında görev yapan müdürlerin ardından müdür başyardımcıları ve yardımcılarına da rotasyona tabi tutacak. Müdürlerin asaleten 5 yıl, müdür yardımcılarının ise asaleten 8 yıl görev yaptıktan sonra görev yerleri değişecek.

Tübitak projesi yapmak zorunlu mu?

En az 25 proje değil mi? Gönüllülük esasına göre katılım oluyor. Kimse kimseyi zorlayamaz.

Proje okullar hangi genel müdürlüğe bağlı?

(3) Proje okulu belirleme komisyonunun sekretaryası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.