Asbl Hangi Okul?

Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Merkezinde ASBL var! Misyon: Barış içinde bir dünya için, çok kültürlü toplum bilincine sahip bir nesil yetiştirmek.

Sosyal Bilimler Lisesi ne Ağırlıklı?

Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde sayısal, sözel gibi bir ayrım bulunmamaktadır. Tüm lise eğitimi boyunca öğrenciler sosyal ağırlıklı dersler görmektedir. Bu kapsamda ise edebiyat, coğrafya ve tarih dersleri ağırlıklı olarak okutulmaktadır. Bu derslerin yanı sıra Fen Bilimleri ve matematik dersleri de vardır.

Sosyal bilimler lisesi mezunu ne olabilir?

Sosyal bilimler liselerinden mezun olan öğrencilerin genellikle Hukuk, Siyasal Bilimler, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İşletme, İktisat, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Halkla İlişkiler, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği gibi

Sosyal Bilimler Liseleri iyi mi?

Avantajları arasında Hukuk ve edebiyat ile felsefe gibi bölümler üzerinden, dilsel zeka ya da sosyal zeka gerektiren üniversitelerde başarılı olma imkanı sağlanmaktadır. Dezavantajı üzerinden bakıldığı vakit ise genelde kısıtlı bir üniversite bölümü bulunması dile getirilebilir.

Sosyal Bilimler Lisesi ne demek?

Sosyal bilgiler lisesinde, diğer liselerden farklı olarak hazırlık sınıfı var. Sosyal bilimler lisesinde tüm sınıflarda haftalık 40 saat ders var. Sınıf mevcutlarının 30 olması esas. Sosyal bilimler liseleri İlköğretimde tarihe,tükçeye,yabancı dile ve dilsel zekaya yatkın öğrencilere önerebileceğimiz bir lise türüdür.

You might be interested:  2021 Okul Sınavları Ne Zaman?

Sosyal Bilimler Lisesi eşit ağırlık mi?

Sosyal bilimler lisesi mezunlarının büyük bölümünün iktisat, işletme, maliye, hukuk, siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler, kamu yönetimi, uluslararası ticaret, edebiyat, tarih, halkla ilişkiler, psikoloji gibi sözel ve eşit ağırlıklı bölümlere yerleştiği bu okullar her yıl artan sayısı ve kontenjanıyla, sözel ve

Sosyal Bilimler Lisesi nasıl bir lise?

Dersler ağırlıklı olarak edebiyat, coğrafya ve tarih dersleri okutulmaktadır. Fen bilimleri ve matematik eğitim sınırlı olarak verilmekte olup lise birinci sınıf haricinde fizik, kimya veya biyoloji ve eğitim dersleri verilmemektedir.

Sosyal bilimler lisesinde alan seçimi var mı?

Bilindiği üzere tüm okullarda 9. ve10. sınıf öğretim programları ve ders çizelgeleri ortaktır. Ancak, okulumuzda 10. sınıftan sonra sayısal alana geçmek, sözel alana geçmek yada dil alanına geçmek gibi bir seçeneğiniz bulunmamaktadır.

Sosyal bilimler nedir hangi konularla ilgilenir?

Sosyal bilimler, toplumsal bilimler veya toplum bilimleri; insanın muhatabı olan her şey ile ilişkisini araştıran, olayları incelerken merkeze insanı ve insanların oluşturduğu toplumu koyan akademik disiplinler bütünüdür.

Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı kalktı mı?

Bugüne dek sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılması zorunluydu. Ancak bu zorunluluk artık kaldırıldı. Yeni uygulamaya göre sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği eğitim kurumlarında hazırlık eğitimi verilecek.

Sosyal bilimler lisesinden Anadolu lisesine geçiş var mı?

Yapılan değişiklikle birlikte, Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liselerinde ve diğer okul türlerinde birbirleri arasında her sınıf seviyesinde nakil yapılabilecek.

Sosyal bilimler lisesinin dersleri nelerdir?

Sosyal Bilimler Lisesi 11. Sınıf (Lise 3) dersleri ve haftalık ders saatleri

 • Türk Dili ve Edebiyatı (6)
 • Tarih (2)
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2)
 • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi (3)
 • Coğrafya (4)
 • Matematik (5)
 • Felsefe (2)
 • Beden Eğitimi (2)
 • You might be interested:  1. Sınıf Okul Kayıtları Ne Zaman Bitiyor?

  Sosyal bilimler Lisesi dil bölümü var mı?

  Milli Eğitim Bakanlığı, DİL puanı türü ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına yönelik alt yapı desteği sağlaması amacıyla sosyal bilimler liselerinde yabancı dil sınıfları açtı.

  Kaç tane lise türü var?

  Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 22 okul türünün öğrenim süreleri ile yetkilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın, ‘Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ ile ‘Çok programlı Anadolu Lisesi’ adı altında yeniden yapılandırılmıştır.

  Türkiyede kaç tane sosyal bilimler lisesi var?

  Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları kapsamında olan Sosyal Bilimler liselerinin sayısı 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 89’a ulaşmıştır.