E Okul Da Muaf Değil Ne Demek?

Muaf Değil Ne Demek E Okul? Muaf değil ne demek e okul? E okulda muaf yazılmasının sebebi o dersin o öğrenci tarafından alınmayacağının göstergesidir. Çünkü o ders daha önceden alınmış olabilir. Muaf olmak demek o dersi almak zorunda olmadığınız anlamına gelir.
O derse girmen ve başarı notunu geçmen gerekiyor muaf yazsaydı derse girmen gerekmezdi.
e-Okul’da bütün derslerin yanında muaf değil yazıyor. Ne demek bu? Bütün derslerden sorumlusunuz. Yani ders ortalamanız 50’nin altında olursa kalırsınız. Muaf deseydi o dersin sınavına girmek zorunda bile kalmıyordunuz diye hatırlıyorum.

Karne notunda muaf ne demek?

Muaf ders, sınava girildikten sonra başarısız olunması durumunda başarma zorunluluğunun ortadan kalmasıdır. Bu muaf olunan ders kredisi alınmamış olmaktadır. Kişiler ister ise muaf oldukları derse girebilmektedir.

Derslerden muaf değil ne demek?

Bu durum, söz konusu dersten veya sınavdan sorumlu olunmayacağı anlamına geliyor. Örneğin ‘Ayşe Matematik dersinden muaf’ denildiğinde, Ayşe isimli öğrencinin o dönem Matematik dersini almasına gerek olmadığı anlaşılıyor. Sınavdan muaf olmak da bahsi geçen sınava girme zorunluluğu bulunmamasını ifade eder.

Muaf değil ne demek TDK?

Muaf olmak herhangi bir durum karşısında ayrıcalık tanınmış, ayrı tutulmuş anlamına gelir.

You might be interested:  E Okul Sınıf Nasıl Öğrenilir?

Lise muaf değil ne demek?

Lise muaf değil ne demek? Dersten Muaf Olmak Ne Demek? AÖL Dersten muaf olmak o dersin 3 defa seçildiği ve sınavlarına girildiği fakat başarılı olamadığı için artık o dersten sorumlu değil demektir. Yani muaf olduğunuz derslerden tekrar sınava girme zorunluluğunuz ortadan kalkıyor.

Muaf derslere girmek zorunlu mu?

AÖL Dersten muaf olmak o dersin 3 defa seçildiği ve sınavlarına girildiği fakat başarılı olamadığı için artık o dersten sorumlu değil demektir. Yani muaf olduğunuz derslerden tekrar sınava girme zorunluluğunuz ortadan kalkıyor. Özellikle zorlandığınız dersler için kurtarıcıdır.

En fazla kaç dersten muaf olunur?

Örn, dört yılda toplam 150 kredilik ders alınması öngörülen bir bölümde en fazla 15 kredilik dersten muafiyet verilebilir. Lisans kademesinde alınan dersleri yalnız lisans kademesi derslerine, ön lisans kademesinde alınan dersler yalnız ön lisans kademesi derslerine sayılabilir.

Muaf olunan dersler seçilir mi?

Muaf olunan dersin kredisi alınmaz. Bu derslerin kredisi seçmeli dersleri ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir. Başarır ise kredisini alır.

Bir dersten nasıl muaf olunur?

SEÇMELİ DERS: Mezuniyet kredisini tamamlamak için, ortak derslerinin yanında alınan derslere denir. MUAF OLMA: Üç kez sınavına girilen ancak başarısız olunan ortak dersin başarma zorunluluğunun ortadan kalkmasına denir. Muaf olunan dersin kredisi kazanılmış olmaz, muaf olunan ders istenirse tekrar alınabilir.

Muaf derslerin kredileri eklenir mi?

Eğer muaf olursan dersten; Örneğin toplam dönemlik kredi 26 ve bu ders 4 kredi. 26 kredi üzerinden aldığın dersler ile ortalaman hesaplanır. Fakat bu dersten muaf olursan 22 kredi üzerinden hesaplanır. Yani bir deresten muaf olmanın ortalamaya hiçbir etkisi olmaz.

MAUF ne demek?

korkunç görünüşlü, fakat kötü niyetli olmayan kişi. bir çok kaynakta mahuf olarak da geçer.

You might be interested:  E Okul Kayıt Sorgulama Ne Zaman Açılacak?

Muaf tutmak ne demek?

Muaf olmak herhangi bir durum karşısında ayrıcalık tanınmış, ayrı tutulmuş anlamına gelir. Örneğin, ”Bir vergiden muaf tutulmak’ cümlesiyle açıklamak mümkündür. Başta yazılı kaynaklar olmak üzere aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde de diyaloglarda kullanılmaktadır.

Muaf ne demek TDK Sözlük?

Muaf kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türkçeye yerleşmiş olarak kullanılan bu kelime Türk Dil Kurumu açısından ‘Ayrı tutulmuş, ayrıcalıklı olan’ şeklinde yorumlanmaktadır.

E okulda yabancı dil muafiyeti nasıl yapılır?

Alınan dilekçe neticesinde öğrenciye e-okulda okul idaresi tarafından ‘yabancı dil dersinden muaf’ şeklinde işaretleme yapılır ve öğrenci yabancı dil dersine girmez. Bu dersten not verilmez.

Askerlikten muaf tutulmak ne demek?

Sağlıksal nedenler başta olmak üzere bir takım nedenlerden ötürü askerlik görevini yerine getiremeyecek olan kişiler askerlikten muaf olurlar. Yani bu kişilerin askerlik görevini yerine getirmesi devlet tarafından şart görülmemektedir. Askerliğe çağrılmazlar.

AÖF muaf olduğum dersleri nasıl öğrenebilirim?

Öğrenciler, muafiyet sonuçlarını öğrenmek için; http://aof.anadolu.edu.tr adresine girmeli,“Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yapmalı,Durum Menüsünde “Ders Durum Paneli” bağlantısını açmalıdır. Muafiyet işlemi yapılan dersler, “MU” harf notuyla gösterilmektedir.