E Okul Sınıf Geçme Defteri Nasıl Çıkarılır?

e-okul, kurum işlemleri- not işlemleri-not kilitleden raporları açıp bulabilirsiniz. kurum işlemleri > not işlemleri > not kilitle > raporlar bölümünden 2007’den aktif döneme kadar olan not, karne, taktir, teşekkür, sınıf geçme defreri, Diploma Dökümü, Karne Bilgileri gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.
Hocam haziranın 2.haftasına kadar not giriş işlemleri tamamlandıktan sonra (bence Hazirana bırakmayın yoğunluk olur)karne,belge ve not çizelgelerini çıkarttıktan sonra sistemde sınıf geçme defteri raporlarda açılır.Her sınıf için ayrı ayrı sayfaları çıktı (2 nüsha) alındıktan sonra her sayfaya numara yazılıp mühürlenir.Son sayfaya veya ek sayfaya iş bu sınıf geçme defteri falan sayfa olup falan öğrenciden oluşmaktadır yazılıp mühürlenip imzalanır.İlk sayfanın üstüne bir sayfaya sınıf geçme

Sınıf geçme defterine mühür vurulur mu?

sayfadan ibaret olan bu sınıf geçme defterinin kayıtlarımıza uygun olduğu tasdik olunur’ diye yazıldıktan sonra Müdür Yardımcısı, Müdür Başyardımcısı, ve Müdür tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanacak ve okul mührü ile mühürlenecektir.

Sınıf geçme defteri kaç nüsha hazirlanir?

Sınıf geçme defteri 2(iki) nüsha çıkartılıp Müdür ve Öğretmen imzalayacak.

Sınıf geçme defteri kaç yıl saklanır?

Bazı evraklar sınıf geçme fdefteri gibi süresiz saklanırlen sınıf ders deferleri ise 1 yıl saklanır.

You might be interested:  Gülse Birsel Hangi Okul Mezunu?

Sınıf defterini kim mühürler?

a) Müdür, diplomaları, tasdiknameleri, belgeleri, sınıf geçme ve diploma defterlerini ilgili müdür yardımcılariyla birlikte imza eder ve onaylar. Bunların doğruluğundan ortaklaşa sorumludur. Diplomalarda yalnız müdürün imzası bulunur; diplomaları müdür yardımcıları imzalamaz.

Karneye mühür vurulur mu?

arkadaşlar karnenin üst tarafına doğru adı soyadının hzasına gelecek şekilde karnenin iki tarafına mühür gelecek şekilde ortaya mühür basılacak. Alt taraftaki imzanızın olduğu yere mühür basmayınız.

Sınıf defteri kimin sorumluluğunda?

Sınıf yoklama defterinin sorumluluğu kimdedir? Son dersin öğretmenindedir. Genelde nöbetçi öğrenciler topluyor. Son dersin öğretmenindedir.

Yanlış doldurulan sınıf defteri nasıl düzeltilir?

Resmi yazışma kurallarına göre eğer yanlış bir kelime ve/ve ya cümle yazıldıysa sadece ilgili yazının üstüne tek çizgi atılır başka bir şey yapılmaz.

Sınıf defterinin en arkasına ne yazılır?

halen resmi kurumlarda kullanılan her türlü defterde olması gereken ibare. defterin tüm sayfaları ait olduğu kurum mühürü ile damgalanarak, sayfaları numaralandırılır. en son sayfaya işbu defter x sayfadır ibaresi yazılarak, kurum müdürü tarafından bir kez daha onaylanarak, imzalanır.

Sınıf defterine raporlu nasıl yazılır?

Sizin raporlu olduğunuz günlerde idarecilerden birisi derse girmeli ve defteri o doldurmalı. tek öğretmenseniz ‘Öğretmen raporlu’ yazılır.

Ders defterine ne yazılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütmesine İlişkin Yönergeye göre; Madde 12: ‘Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır.’ Sınıf defterine sadece kazanım numarası yazılıp bırakılamaz. Kazanım uzunsa dahi kazanım kısaltarak yazılmalıdır.

Ösym Sınav evraklarını en fazla kaç yıl saklar?

EVRAK SAKLAMA SÜRESİ 30 GÜN, BİZ 1 YIL SAKLADIK

Daha sonra 6114 sayılı yasa ile sınav evrakını saklama süresi 30 günden 1 yıla çıkartıldı ve 2011 yılında yapılan sınavların evrakının yasa gereği 1 yıl saklanması zorunluluğu getirildi.

You might be interested:  Okul Makyajı Nasıl Yapılır?

Resmi evraklar ne kadar süre saklanır?

Mükellefler elinde bulunan arşivlik malzeme birim arşivlerinde 1-5 yıl süre ile; arşiv malzemesi ise, kurum arşivlerinde 10-14 yıl süre ile saklanır.

Lise sınav kağıtları kaç yıl saklanır?

Cevap anahtarı, puanlama baremi ve sorular, sınav kâğıtları ile birlikte bir yıl saklanır. Sınav kâğıtları, okulu denetlemeye yetkili olmayan kimselere gösterilmez ve verilmez.