Okul Aile Birliği Işletme Defteri Nasıl Tutulur?

okul aile birlikleri hiç bir beyanname vermez, işletme defteri okul müdürünün mühürü ile onaylanır. sonra normal gelir ve giderler işletme defterine işlenir. Aynı zamanda işletme defteri tefbis.org sitesine şifre ile girilip burayada kaydedilir.

Okul aile birliği gelir gider defterini kim onaylar?

Bu defter noter tarafından onaylanır. c) Gelen-giden evrak defteri: Bu deftere okul-aile birliğine değişik yerlerden gelen evrak ve okul aile birliğince değişik yerlere yazılan evrak işlenir. Her sayfaya bir numara verilir ve İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanır.

Okul Müdürü okul aile Birliği hesabından para çekebilir mi?

Bankadaki birlik hesabındaki paralar, birlik başkanı ve muhasip üyenin müşterek imzasıyla çekilir. Birlik başkanının bulunmadığı durumlarda başkan yardımcısı yetkilidir. Hiç bir zaman yetkili olmayan kişiler ve okul yöneticileri birlik hesabından para çekemez.

Anasınıfı işletme defterini kim onaylar?

Bu defterlerden sadece yönetim Kurulu karar defteri notere onaylattırılır, bunun dışındaki defterler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanır. Yönetmeliğin 13.maddesi 5.fıkrası gereğince yönetim kurulu kararları, karar defterine el ile yazılarak imzalanır.

You might be interested:  Yaz Okul Kursları Ne Zaman Başlıyor?

Okul aile birliği başkanı üst üste kaç kez seçilebilir?

(4) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri en fazla üç defa seçilebilir. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri aynı anda birden fazla birlik yönetiminde görev alamazlar.

Okul aile Birliği çalışanı tazminatını kimden alır?

Okul aile birliklerinde çalışan işçilerin işçilik alacaklarından Milli Eğitim Bakanlığı da müşterek müteselsil sorumludur.

Okul aile birliği başkanı ne iş yapar?

Çocukların başarılarının artırılması için ana ve babalarla iş birliği yapmak. Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak. Evde derslerine çalışmak için imkan bulamayan öğrencilere, okulda çalışma ortamı hazırlamak.

Okul aile Birliği Başkanı tek başına para çekebilir mi?

Yoktur. Başkan ve muhasip üyenin müşterik imzaları ile çekilir.

Okul aile Birliği üyeleri ücret alır mı?

Okul aile birliği üyeleri ve seçilen başkan herhangi bir maaş veya ek ücret almamaktadır. Okul aile birliği öncelikle okul ile veli arasındaki kopukluğu gidermek amacıyla toplanır ve herhangi bir gelir kaygısı bulunmaz.

Okul aile birliği para toplayabilir mi?

Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin Birlik Gelirleri başlıklı 15’inci maddesinin 2’nci fıkrasında, ‘Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz.

Anasınıfı karar defterini kimler imzalar?

Alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

Okul karar defteri nedir?

şube öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararların yazıldığı bir karar defteri de ilköğretim kurumlarında tutulur. şube öğretmenler kurulu toplantılarının 4. sınıfta yapılmaya başlandığı düşünülürse, ortalama 20 toplantı tutanağının söz konusu deftere işlenmesi gerekir.

You might be interested:  Okul Yardım Parası Ne Kadar?

Okul Aile Birliği yönetim kurulu kimlerden oluşur?

Okul Aile Birliği, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu 7 asil, 6 yedek üyeden, Bunlar okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmenler arasından seçilen bir asil bir yedek üye ve veliler arasından seçilen 4 asil 4 yedek üyeden oluşur.

Okul aile birliği başkanı kaç yıl görev yapabilir?

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulu, sadece anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler arasından seçilen beş üyeden oluşur. (2) Yönetim kurulunun görev süresi bir yıldır.

Kimler okul aile birliği başkanı olamaz?

Birden çok öğrencinin velisi olan kişi aynı anda birden fazla okulda Okul Aile Birliği üyesi olabilmekle beraber, birden çok öğrencinin velisi olan kişi aynı anda birden fazla okulda Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Başkan veya üyeliği yapamaz.

Okul aile Birliği etkinlikleri neler olabilir?

Okul Aile Birliği Etkinlikleri

Okul Aile Birliğimiz, kardeş okullarımıza destek amacıyla kitap toplama kampanyaları, giysi yardım kampanyaları başta olmak üzere okulumuzun yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine ve okulumuzun gelenekselleşen etkinliklerine destek olmaktadır.