Okul Dondurma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Hitap kısmında harfler büyük olmalı ve sayfa ortalanmalıdır. Ardından eğitim ve öğretim yılı mutlaka belirtilerek kaydın dondurulması istenen tarih aralığı ve süre belirtilmelidir. İsim ve soy isim dilekçenin sağ alt köşesine eklenmeli, yazılan günün tarihi atılmalıdır.
KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ Üniversitenizin, ……………… Lisans Programında kayıtlı (okul no) öğrenciyim. Koronavirus salgınına bağlı olarak yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, 2020-2021 Öğrenim Yılı Bahar Dönemi için kaydımı dondurmak istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.
Dilekçe nasıl yazılır sorusuna cevap olarak sırayla şu şekilde kayıt dondurma işlemi gerçekleştirileceğini söyleyebiliriz: 1. Kaydın dondurulması istenen üniversitenin ya da kurum yazılarak kuruma hitap edilir. Bu hitapta tüm harfler büyük olacak şekilde yazılır.

Okulu dondurmak için ne gerekli?

Üniversitede Kayıt Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

 • Üniversitenizin ilgili fakülte ve bölümüne dair kaydınız bulunması gerekmektedir.
 • Kayıt dondurabilmeniz için gerekli bir mazeretiniz bulunmalıdır.
 • Lisans öğrencileri için 4 yarıyıl, ön lisans öğrenciler için ise 2 yarıyıllık bir kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır.
 • Üniversite okul nasıl dondurulur?

  ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Üniversitelerde kayıt dondurma işlemi belli bir düzen içerisinde eğitim süreci başladıktan sonra yapılmaktadır. Başvuru nedeninizi anlatan ve gerekli mazeretleri içeren dilekçe yazılır. Dilekçede belirttiğiniz mazeretler için resmi belge ve evraklar temin edilir.

  You might be interested:  E Okul Karnesi Nasıl Bakılır?

  Nasıl Yazılır dilekçe nasıl yazılır?

  Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

  Dönem ortasında okul dondurulur mu?

  Öğrenci bir veya birkaç yarıyıl süre ile kayıt dondurmak için bir dilekçe yazmalıdır. Koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek.

  Kayıt dondurma mazeretleri nelerdir?

  KAYIT DONDURMA GEREKÇELERİ:

  Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle dönem kayıt dondurmak için başvurabilirler.

  Kayıt dondurma belgesi nereden alınır?

  Öğrenci bir veya birkaç yarıyıl süre ile kayıt dondurmak için KUSIS’te Üniversite Yönetim Kurulu’na hitaben bir dilekçe yazmalıdır. Öğrencinin durumu değerlendirilerek karara bağlanır. Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci, izin süresinin sonunda başka bir karar gerekmeksizin eğitimine devam eder.

  Kayıt Dondurunca ne olur?

  Kayıt dondurma işlemleri yapıldığı takdirde öğrenci için dersler başarısız olarak gözükmemekte ve kişinin okulu bitirdiği yarıyıl süreci daha az olmaktadır. Bunların yanı sıra her üniversite için öğrencilerin 2 senelik bir başarısızlık hakkı bulunmaktadır.

  Üniversite dondurma ücreti ne kadar?

  Öğrenciler, ödemeleri gereken eğitim-öğretim ücretinin %50’sini ödemek koşuluyla kayıt dondurabilirler. Sağlık sorunlarını heyet raporu ile belgeleyen öğrenciler eğitim-öğretim ücreti ödemesinden muaftır. Öğrenci Formlar ve Dilekçeler sayfasında bulunan Kayıt Dondurma dilekçesini doldurarak Yazı İşleri’ne teslim eder.

  Okulu Dondurunca okul puanı düşer mi?

  Bu aşamada öğrencilerin ve ailelerin en çok merak ettiği konulardan biri de “Tercih yapıp kayıt yaptırmayınca puan düşer mi?” sorusudur. Tercih yapıp kayıt yaptırmamak öğrenciye hiçbir şey kaybettirmez.

  You might be interested:  E Okul Takdir Belgesine Nasıl Bakılır?

  Dilekçe nasıl yazilir 2021?

  Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

  Dilekçe nasıl yazılır maddeler halinde?

  Dilekçe Nedir? Nasıl Yazılır? Özellikleri, Örnekleri

  1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
  2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
  3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
  4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
  5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

  3 sınıf dilekçe nasıl yazılır?

  Dilekçe Yazmak: Dilekçeler Nasıl Yazılır?

  1. Çizgisiz A4 Kağıdına Yazın.
  2. Dilekçeyi Vereceğiniz Kurum ve Makamı Yazmalısınız.
  3. Kendini Tanıtma ve Sorun-Talebi Dile Getirme.
  4. Saygı İfadesiyle Sonlandırma.
  5. Tarih Yazma.
  6. Ad-Soyad Bilgisinin Yer Alması
  7. İmza Atmak.
  8. İletişim Bilgilerini Yazmayı Unutmayın.

  Üniversite dondurma işlemi ne zaman yapılır?

  2-Kayıt dondurma/izin başvurusu ne zaman yapılır? Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında dönem başlarında derslerin başlangıcını takip eden beş iş günü içinde yapılır.

  Okul Dondurunca para ödenir mi?

  Bir akademik yıl için yapılan kayıt dondurma başvurularında, iki dönem için yapılması gereken öğrenim ücreti ödemesi, ilk kayıt dondurulan dönemde yapılır. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları öğrenim ücreti, sonraki öğrenim ücretlerine mahsup edilmez.

  Üniversite kayıt dondurma kaç defa yapılır?

  GEÇERLİ MAZERETİ OLAN ÖĞRENCİ EN FAZLA NE KADAR SÜRE KAYIT DONDURABİLİR? Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun uygun bulacağı haklı sebeplerle bir kerede en az bir, en fazla iki yarıyıl izin alabilirler. Öğrenciye verilen öğrenimine ara verme izinlerinin toplamın normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.