Okul Ile Ilgili Şikayetler Nereye Yapılır?

Özel okullarla ilgili şikayetler ilçe/il milli eğitim müdürlükleri ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne yapılır. Şikayetlerin dilekçe/e-posta ile yapılması, dilekçeyle ve e-posta şikayeti yapan şahsın adı ve soyadı ile adresinin bulunması gerekir.
Okul yönetimi nereye şikayet edilir? Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un talimatıyla, ‘MEBİM 147’ hattı kaldırılarak yerine öğretmen, öğrenci ve veliler olmak üzere diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ‘444 0 632’ telefon hattı kuruldu.
Okul ile ilgili şikayetler nereye yapılır? Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un talimatıyla, ‘MEBİM 147’ hattı kaldırılarak yerine öğretmen, öğrenci ve veliler olmak üzere diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ‘444 0 632’ telefon hattı kuruldu. Dilekçe nasıl yazılır Watch on

Öğrenci işleri nereye şikayet edilir?

1)Resmi Şikayet/Dilekçe Sürecindeki Haklar

Fakülte içindeki şikayetler resmi dilekçeyle direkt dekanlık makamına yapılmalıdır çünkü bölüm başkanı ve anabilim dalı başkanının bu minvalde icrai yetkileri yoktur. Bazen öğrenciler şikayetlerini dekanlık makamını atlayarak direkt rektörlüğe ya da YÖK’e yapıyorlar.

Okul Müdür Yardımcısı nereye şikayet edilir?

tabi ki ilk amirin olan okul müdürüne. tabi ki ilk amirin olan okul müdürüne. gerekli cesaretin varsa yazılı olarak dilekçe ver. dilekçene cevap vermek zorunda.

You might be interested:  Dünyada Ilk Okul Nerede Açıldı?

Öğretmen şikayet dilekçesi nereye verilir?

Dilekçeler genel olarak MEB makamına gönderilir. Şikayet okul müdürlüğüne, BİMER’e, savcılığa veya il, ilçe müdürlüğüne gerçekleştirilebilir.

Öğretmen veliyi nereye şikayet eder?

daha başka dertlerinizmi var arayın VELİ Müşteri temsilcisini pardon Alo 147’yi size sonsuz hizmet sunsun

Üniversite öğretim görevlisi nereye şikayet edilir?

Akademik programlar hakkında verilen kararlardan haksız yere etkilendiğini düşünen bir öğretim elemanının yazılı olarak ilgili Fakülte Dekanlığı’na ya da Enstitü Direktörlüğü’ne şikayetini bildiren bir dilekçe vermesi gerekir.

YÖK ü nereye şikayet edebilirim?

 • Adres: Üniversiteler Mh., 1600.
 • Telefon: +90(312)298-7000.
 • Fax: +90(312)266-4759.
 • @YuksekogretimK.
 • @erolozvar.
 • Okul müdürü hangi hallerde görevden alınır?

  Resmi ya da özel okul yöneticilerinin hiçbir soruşturmaya tabi tutulmaksızın tamamen idarenin takdiri ile görevden alınabileceği belirtilmiştir. Bu açıklamalar doğru değildir. Genelgede belirtilen hususlarla ilgili bir kişi hakkında kanaate dayalı bir uygulama yapılamaz.

  Okul müdürü öğretmene ceza verebilir mi?

  Okul Müdürü Öğretmene Ne Cezası Verebilir? Okul müdürünün öğretmene verebileceği cezalar uyarı, kınama, aylıktan kesme cezaları olmaktadır. Aynı zamanda ağır disiplin suçu gerektiren durumlarda kurul kapsamında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası da verilmektedir.

  Bir öğretmen şikayet edilirse ne olur?

  şikayet edilen öğretmene ve şikayetçiye ne olur – Öğretmen Sözlük. Öğretmenler hakkında her gün yüzlerce yazılı şikayet dilekçesi ve yine Bimer ve Alo 147 aracılığıyla sayısız şikayet yapılıyor. Bu şikayetler neticesinde öğretmenler hakkında inceleme soruşturma açılıyor.

  Okula şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

  Dilekçe nasıl yazılır 6 sınıf?

  1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır.
  2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir.
  3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
  4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
  5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
  You might be interested:  E-Okul Öğrenci Kimlik Kartı Nasıl Alınır?

  Şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

  Şikayet dilekçesinde şikayette bulunan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri, şikayet edilen şüphelinin belli ise kimlik ve iletişim bilgileri yazılır. Suçun kim tarafından işlendiği belli değil ise şikayet faili meçhul olarak yapılır. Bunların yanında şikayet dilekçesine belli ise suç tarihi yazılmalıdır.

  Cimere öğretmen şikayeti nasıl yapılır?

  Başvuru sahibi ALO 150 telefon hattını arayarak CİMER başvurusu yapabilmektedir.

  Devlet kime şikayet edilir?

  Şikâyet, Başvuru ve talepler, telefonla ALO 170’e iletilebilir. Söz konusu iletişim merkezi, mesai saatleriyle sınırlı olmaksızın 7 gün 24 saat aranabilir.

  Bir öğrencinin velisi kimdir?

  Öğrenci velisi öğrencinin; anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenip eğitimiyle ilgilenen kişidir.