Okul Isimlerine Gelen Ekler Nasıl Yazılır?

Ayrıca 2004 yılında Kurumumuzca yayımlanan İlköğretim Okulları İçin İmlâ Kılavuzu’nda da “Kurum, kuruluş, kurul adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.” kuralı uyarı maddesi olarak verilmiştir.
Okul adına gelen ekler nasıl yazılır? Özel isimlere gelen eklerin yazılışı Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz. Özel adların sonlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

Okul adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılır mı?

Türk Dil Kurumu (TDK), kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir değişikliğe gitti. Artık kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve işyeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmayacak. Yeni düzenleme bu dil kuralını ortadan kaldırdı.

Lise adına gelen ekler nasıl yazılır?

Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet

Hangi ekler ayrılmaz?

UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Müslümanlık, Hristiyanlık, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Aydınlı, Konyalı, Bursalı, Ahmetler, Mehmetler, Yakup Kadriler, Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin

You might be interested:  Lgs Istemediğim Okul Çıktı Ne Yapmalıyım?

Soyadına sonra gelen ekler nasıl yazılır?

ÖZEL İSİMLERE GELEN EKLER

Özel isimlerin sonlarına gelen yapım ekleri bitişik, çekim ekleri ise kesme işareti ile ayrılarak yazılır.

Ilkokuluna nasıl yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır. İlkokul kelimesi de birleşik isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

Ortaokula gelen ekler nasıl yazılır?

3- Özel adlardan türeyen sözcüklerin aldığı çekim ekleri ve kurum, kuruluş, bakkal, okul, belediye vb. kesme işaretiyle ayrılmaz. Çocuk Esirgeme Kurumuna bağış yapmalıyız. Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda okuyorum.

Lise büyük mü yazılır küçük mü?

Conversation. Ama kurum adı olduğunda Ankara Fen Lisesi veya Atatürk Anadolu Lisesi denirken bütün kelimeler büyük harfle başlar.

Ki nin yazımı nasıl ayırt edilir?

Şimdi gelelim ek mi yoksa bağlaç mı nasıl ayırt edeceğimize: Yöntemimiz çok kolay. ki’nin olduğu kelimeyi elimize alırız ve bu ki’nin arkasına bir -ler, -lar ekleriz. Eğer kelimenin anlamı bozulmazsa bu ek olan -ki’dir ve bitişik yazılır. Eğer kelimenin anlamı bozulursa bu bağlaç olan ki’dir ve ayrı yazılır.

İsimlere gelen Ciğim eki nasıl yazılır?

gibi ifadeler günlük konuşma dilinde ‘-cim’ diye telaffuz edilse da aslında ‘-ciğim’/’-cığım’ şeklindedir ve TDK kurallarına göre öyle yazmak gerekir.

Özel isimlere gelen den dan eki ayrılır mı?

De Da eki özel isimlerde kesme işaretiyle ayrılır.

Ile eki özel isimden ayrılır mı?

ile, ünlüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya y ünsüzü girer ve başındaki i ünlüsü düşer: arkadaşı-y-la (arkadaşı ile), çevre-y-le (çevre ile), sürü-y-le (sürü ile), yapı-y-la (yapı ile) vb. Bize kalırsa, özel isimlere gelen ‘ile’ sözcüğü kesme işaretiyle ayrılmalı.

Özel isimlere gelen siz eki ayrılır mı?

‘-li, -lik, -ci, -cik, -siz, -izm’ gibi yapım eki almış bir özel adın sonuna çekim eki gelirse bu ek, kesme işaretiyle ayrılmaz. Çocuk Esirgeme Kurumuna bağış yapmalıyız.

You might be interested:  Işkur Okul Kayıtları Ne Zaman?

Yanı sıra bitişik mi ayrı mı?

YANI SIRA NASIL YAZILIR? Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu’nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre ‘yanı sıra’ kelimesi ayrı yazılıyor.

Kısaltmalara getirilen ekler nasıl yazılır?

Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır: cm’yi, kg’dan, mm’den, kr.un. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: BDT’ye, TDK’den, THY’de, TRT’den, TL’nin vb.

Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için ne kullanılır?

Sayılara ve Kısaltmalara Getirilen Eklerin Yazımı

Yapılan kısaltmalara getirilen çekim eklerini kesme işareti ile ayırmak gerekmektedir. Getirilen çekim ekleri her zaman sonda bulunan harfin okunuşuna uygun bir şekilde getirilmektedir. Kelimenin kısaltma yapılmadan uzun şekilde okunmasına göre çekim ekleri getirilmez.