Okul Karar Defteri Nasıl Yazılır?

b) Yönetim kurulu karar defteri: Yönetim kurulunun yaptığı toplantılarda alınan kararlar bu deftere el yazısı ile yazılır. Bu defter noter tarafından onaylanır. c) Gelen-giden evrak defteri: Bu deftere okul-aile birliğine değişik yerlerden gelen evrak ve okul aile birliğince değişik yerlere yazılan evrak işlenir.

Karar defterine ne yazılır?

Sakinlerin kendilerinin belirledikleri bir yönetici ile yıl içerisinde yapmış oldukları toplantıda alınan kararların bu defterde bulunması şarttır. Apartman sakinleri tarafından oylamaya sunulan bir kararın, kaç ret oyu kaç onay oyu aldığı gibi detayları da dahil durumu ve sonucu deftere işlenmelidir.

Okul karar defteri nedir?

şube öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararların yazıldığı bir karar defteri de ilköğretim kurumlarında tutulur. şube öğretmenler kurulu toplantılarının 4. sınıfta yapılmaya başlandığı düşünülürse, ortalama 20 toplantı tutanağının söz konusu deftere işlenmesi gerekir.

Karar defteri ne demek?

Karar defteri, Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince yılda bir kereden az olmamak üzere gerçekleştirilen apartman kurulu toplantılarında alınan tüm kararların yazıldığı deftere verilen isimdir. Apartman defteri olarak da adlandırılır.

Yönetim kurulu karar defterine neler yazılır?

Yönetim kurulu karar defteri, anonim şirketlerde yönetim kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defterdir.

You might be interested:  Okul Için Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Yönetim Kurulu Karar Defteri

 • Karar tarihi,
 • Karar sayısı,
 • Toplantıda hazır bulunanlar,
 • Kararın içeriği,
 • Üyelerin imzaları.
 • Apartman yöneticisi seçimi karar defterine nasıl yazılır?

  Karar Defteri (Kat Malikleri Kurulu Defteri)

  Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numaraları taşıyan her sayfası noter mühürüyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır; karara aykırı oy verenler bu aykırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.

  Okul aile Birliği okul Kantini kendisi nasıl işletir?

  MADDE 20 – (1) Birlik; kantin ve benzeri yerleri öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirir veya işletmecinin bulunmadığı durumlarda işletir. Kantin ve benzeri yerlerin kiraya verilmesinde, eğitim ve öğretimin aksatılmaması esastır.

  Okul aile Birliği etkinlikleri neler olabilir?

  Okul Aile Birliği Etkinlikleri

  Okul Aile Birliğimiz, kardeş okullarımıza destek amacıyla kitap toplama kampanyaları, giysi yardım kampanyaları başta olmak üzere okulumuzun yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine ve okulumuzun gelenekselleşen etkinliklerine destek olmaktadır.

  Okul aile Birliği çalışanı tazminatını kimden alır?

  Okul aile birliklerinde çalışan işçilerin işçilik alacaklarından Milli Eğitim Bakanlığı da müşterek müteselsil sorumludur.

  Öğretmenler kurulu karar defteri nedir?

  Zümre Öğretmenler Kurul Karar Defteri; kayıt bilgilerini karar tarihi, karar sayısı, toplantıda hazır bulunanlar, kararın içeriği ve üyelerin imzalarının içerdiği ciltli ve numaralı teselsül eden defterlerdir.

  Öğretmenler kurulu karar defterini kim onaylar?

  Öğretmenler kurulunda alınan kararlar, dershane müdürünün onayından sonra uygulanır. Kurul toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tutanakla tespit edilerek, başta müdür olmak üzere bütün üyeler tarafından imzalanır.

  Anasınıfı karar defterini kimler imzalar?

  Alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

  Karar defterini kimler inceleyebilir?

  Ancak apartmanda veya sitede hesaplar konusunda önemli bir sorun varsa bağımsız bölüm maliklerinin yarısının talebi ile kat malikleri defterleri inceleyebilir. Bunun dışında her isteyen istediği zaman defterleri inceleyemez.

  You might be interested:  Okul Kıyafet Değişikliği Nasıl Yapılır?

  Apartman karar defteri tutulmazsa ne olur?

  Kat Mülkiyeti Kanununa göre, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması zorunlu oluyor. Bu zorunluluğunu yerine getirmeyen yöneticileri idari para cezası bekliyor.

  Apartman karar defteri ilk nasil cikarilir?

  Apartman karar defteri noter üzerinden tasdikli şekilde alınır. Seçilmiş olan Apartman yöneticileri kapsamında ilgili defter, noter üzerinden tasdik ettirilir. Böylece deftere kaydedilmiş olan tüm unsurlar resmi ortamda tutulur. Bu da ileriki zamanlarda yaşanabilecek olan olası sorunların önüne geçer.