Okul Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur?

a) Yükseköğretim mezunu olmak. b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak. c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak. ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.
Nasıl Müdür Yardımcısı Olunur? Müdür yardımcısı olma şartları da müdür olma şartları ile benzerlik göstermektedir. Yöneticilik yapabilmek için disiplin cezası almamış olmak ve sorumluluk alabilmenin önemi büyüktür.

Okul müdür yardımcısı maaşı ne kadar?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
Okul Müdürü 4.270 16.330
Eğitim Müdür Yardımcısı 7.630 13.740

Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur 2021?

Devlette müdür yardımcısı olmak için şu kriterleri sağlamak gerekir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Lisans mezunu olmak.
 3. Belli süre öğretmen olarak görev yapmak.
 4. KPSS’de geçerli puan alıp devlet okullarına atanmak.
 5. Müdür Yardımcılığı Sınavı’ndan (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı – EKYS) yeterli puan almak.

Müdür yardımcılığı sınavı için kaç yıl öğretmenlik yapmak gerekir?

c) Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak, ç) Yazılı sınavın son başvuru tarihi itibariyle müdürlük sınavı için en az sekiz yıl öğretmenlik, iki yıl müdür yardımcılığı veya müdür yetkili öğretmenlik yapmış olmak; müdür yardımcılığı sınavı için de en az iki yıl öğretmenlik yapmış olma şartı aranır.

You might be interested:  E Okul Hangi Okula Kayıtlıyım?

Devlet okul müdürü nasıl olunur?

Devlet okulunda müdür olmak için üniversitelerin eğitim fakültelerinden 4 yıllık lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Ayrıca okul müdürü olmak için başvuru sırasında kadrolu öğretmen olmak gerekir. Özel okulda müdür olmak için de resmi ve ya özel kurumlarda en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak lazım.

MEB müdür yardımcıları ne kadar maaş alır?

Okul müdür yardımcıları ne kadar alıyor? 2021 yılında müdür yardımcısı olarak görev yapanların maaşları ise yaklaşık olarak 4 bin 100 TL olmakla birlikte ayrıca maaşlara en az yüzde 7 oranında zam yapılacaktır. Ek olarak hem müdür hem de müdür yardımcılarına ek ders ücreti de verilmektedir.

Müdür Yardımcısı ek ders ücreti ne kadar?

Aynı bendin (7) numaralı alt bendinde sayılan müdür yardımcılarına haftada 19 saat olarak ödenmekte olan ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri ise haftada 19 saat olarak ödenmeye devam edilecek.

Müdür ve müdür Yardımcılığı sınavına Kimler Girebilir?

 • Sınava başvuracak adayların Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmaları gerekmektedir.
 • Yazılı sınava katılmak üzere, yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile müdürlüğe görevlendirilmek isteyen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları başvuruda bulunabilecektir.
 • Müdür yardımcılığı kaç puanla atanır?

  Yani yanlış doğruyu götürmez. Her doğru sorunun değeri 1.25 puandır. Adaylar kaç doğru yapmışlarsa 1.25 ile çarpacaklar. 60 puan ve üzeri alan adaylar mülakata çağrılmaktadır. Yani bir adayın başarılı olabilmesi mülakata çağırılabilmesi için en az 60 puan alması gerekir.

  4 yılını dolduran müdürler ne olacak?

  MADDE 30 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdürler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda

  You might be interested:  Okul Nakilleri Ne Zaman?

  Müdür Yardımcısı okulda kaç yıl görev yapar?

  Bir idarecinin(okul müdürü ve müdür yardımcısı) görevlendirme süresi 4 yıldır ve toplamda bir okul/kurumda müdür ve müdür yardımcısı olarak 8 yıl çalışılabilmektedir.

  Müdür yardımcılığı puanı kaç yıl geçerli?

  EKYS yazılı sınav sonuçları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyen kişiler tekrar sınava girebilir.

  Kaç yılda okul müdürü olunur?

  Devlet okulunda müdür olmak için üniversitelerin eğitim fakültelerinden 4 yıllık lisans derecesi ile mezun olmak gerekir. Ayrıca okul müdürü olmak için başvuru sırasında kadrolu öğretmen olmak gerekir. Özel okulda müdür olmak için de resmi ve ya özel kurumlarda en az iki yıl öğretmenlik yapmış olmak lazım.

  Devlet okulunda okul müdürü nasıl olunur?

  Okul Müdürü Olma Genel Şartları 2021

  1. a) Yükseköğretim mezunu olmak.
  2. b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
  3. c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.
  4. ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

  Okul müdürü nasıl atanır?

  Oysa Yönetmeliğin, 17.maddesinde, “ İller arası yer değiştirme suretiyle atamalar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.” hükmü açıkça, okul-kurum müdürlerinin atamasının, şu anda da valilikler tarafından yapıldığını gösteriyor.