Okul Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme Süreci Hangi Boyutlarda Ele Alınır?

2006 Okul Öncesi Eğitim Programında değerlendirme süreci: Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesi, Programın değerlendirilmesi, Öğretmenin kendini değerlendirmesi olarak üç farklı boyutta ele alınmaktadır.

Çeşitli ülkelerdeki Okul Öncesi Eğitimi Programları?

Çeşitli ülkelerdeki okul öncesi eğitimi programları incelendiğinde, programların farklı yaklaşım ve modelleri temel alarak oluşturulduğu görülmüştür.

Öncesi okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmaktadır.?

Okul Öncesi Eğitim Programı 1989 yılında hazırlanmış ve okul öncesi eğitim kurumlarında 1994 yılına kadar uygulanmıştır.

Peki, okul öncesi eğitimin amacı nelerdir?

Eğitim sisteminin en can alıcı basamağı olan okul öncesi eğitim hizmetinin, tesadüflere bırakılamayacak kadar ciddi, bilimsel ve sistematik bir organizasyon ile yönlendirilmesi gerekir. Okul öncesinde hedef kitlenin özellikleri dikkate alınarak etkili bir program geliştirmesi oldukça önem taşımaktadır.

Çocuğun okul dışında öğrendikleri şeyleri öğrenmek gerekir?

Bazen çocuğun okul dışında öğrendikleri, okul içinde öğrendikleri şeyler kadar önemli olabilir. Çocuğun okul dışındaki öğrenim tecrübeleri ile okuldaki tecrübeleri arasında ilişki kurulduğu takdirde, öğretmen öğrencilere en iyi şekilde yardım etmiş olur.

You might be interested:  E Okul Hangi Belgeyi Alacağım?

Okul öncesi eğitim programı nasıl olmalı?

Ortak Özellikler

 • Sarmaldır.
 • Dengelidir.
 • Esnektir.
 • Oyun temellidir.
 • Keşfederek öğrenme önceliklidir.
 • Değerlendirme süreci çok yönlüdür.
 • Ailenin eğitime katılımı önemlidir.
 • Uyarlanabilir.
 • Programın temel özellikleri nelerdir?

  Program: Yapılacak bir işin bölümlerini, her bölümün sırasını, zamanını ve nasıl yapılacağını gösteren tasarıdır.

  Uygulanabilir bir program işlevsel olmayabilir.

 • Bilimsel olmalıdır.
 • Ekonomik olmalıdır.
 • Belli bir amaca yönelik olmalıdır.
 • 8. Uygulayıcılara yardımcı olmalıdır.
 • Okul öncesi temel beceriler nelerdir?

  Okul Öncesi Dönemin Temel Taşları: Davranış Becerileri

  1. 1.Sessizce bir duruma odaklanmak (10-15 dakika)
  2. 2.Sıra beklemek, paylaşmak.
  3. 3.Başka çocukların varlığına tahammül etmek.
  4. Otoritenin farkına varmak.
  5. Dürtülerini kontrol edebilmek.
  6. Ebeveynden ayrılabilmek.
  7. Öz bakım ve öz yönetim becerilerine sahip olmak.

  Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri nelerdir?

  Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmelidir. Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı; ona öz denetim kazandırmalıdır.

  Aylık planda neler var?

  Aylık eğitim planı öğretmenlerin çalıştığı öğrenci gruplarının iyi bir eğitim için etkinlik oluşturmak üzere çocukların alacağı kazanımları ve özel gün, alan gezileri, kavramları, aile katılımı ve belirli gün ve haftalar gibi değerlendirme süreçleri içeren bir eğitim planıdır.

  Okul öncesi ne öğretilir?

  ANAOKULU VE KREŞ EĞİTİMİNDE ÇOCUK;

 • Anne ve babadan ayrı kalmaya alışır, bağımsızlık duygusuyla beraber kendine güveni gelişir,
 • Kendi işini yapmayı öğrenir; kendi kendine yemeye ve giyinmeye alışır,
 • Kalem kullanma, kesme, yapıştırma, boyama gibi fiziksel faaliyetler ile ince motor becerileri gelişir,
 • Öğretim Programı Nedir özellikleri?

  Öğretim programı, öğrenene okulda ya da okul dışında kazandırılması planlanan bir dersle ilgili öğrenme yaşantıları düzeneğidir. ”Nasıl?” sorusuna odaklanan öğretim programı bir uygulamadır. Stratejilere, yöntemlere, öğretmen niteliklerine odaklanır.

  You might be interested:  E Okul Güncel Not Çizelgesi Nasıl Alınır?

  Program türleri nelerdir?

  Program türleri Eğitim Programı, Öğretim Programı, Ders Programı ve Müfredat Programı olmak üzere dört adettir.

  Eğitim programının temel öğeleri nelerdir?

  Ancak bir programı oluşturan temel öğeler dört tanedir. Bunlar; 1-Kazanım/ amaç/ hedefler 2-İçerik 3-Öğrenme-öğretme süreci 4-Ölçme ve değerlendirme boyutlarıdır.

  Okul öncesi akademik beceriler nelerdir?

  Akademik beceriler amaç alt amaçlar

 • Eşleştirme çalışmaları Gerçek nesnelerle eşleştirme.
 • Genelleştirme. Nesne-nesne eşleştirme.
 • Tanıma-tanılama çalışmaları Renk kavramı
 • Anlatma-yorumlama çalışmaları
 • Dikkat yoğunlaştırma ve bellek geliştirme çalışmaları
 • Yazmaya hazırlık eğitimi.
 • Okumaya hazırlık eğitimi.
 • Okul öncesi eğitim programları hangi yeterlikleri kazandırmalıdır?

  Bir okulöncesi eğitim programıyla ka- zandınlacak yaşantılar çocuğun kendini tüm özellikleriyle tanımaS1l11ve kabul etmesini çocuğun başkalarıyla dostluk kur- masını, işbirliği yapmasını, bir başka deyişle sosyalleşmesini; kendi kültürünün ve diğer kültürlerin özelliklerinin farkında 01mas1l11;dil müzik hareket, dans,

  Okul öncesi gelişim alanları nelerdir?

  Bu gelişim alanları şunlardır:

 • Hareket (motor) gelişimi.
 • Bilişsel (zihinsel) gelişim.
 • Dil gelişimi.
 • Sosyal ve duygusal gelişim.
 • Öz bakım becerileri gelişimi.
 • Okul öncesi eğitimin temel amaçları nelerdir?

  (1) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; (2) Onları ilk öğretime hazırlamak; (3) Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak; (4) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

  Temel öncesi eğitim nedir?

  Yılmaz’a (1991) göre, “okulöncesi eğitim”, Türk Milli Eğitim sistemi içinde, onu düzenleyen temel ilkeler çerçevesinde ve Türk Milli Eğitimi’nin amaçları doğrultusunda her çocuğun kendi özellik ve yeteneklerine uygun olarak, her yönden gelişmesini sağlayan ve ilköğretime hazırlayan düzenli bir eğitimdir”.

  Bir okul öncesi öğretmeninin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

  Etkili anaokulu öğretmenleri arasında ortak olan bazı özellikler vardır.

  You might be interested:  Iskur Okul Hizmetli Alimi Ne Zaman?
 • Tutku. Her şeyden çok, erken çocukluk öğretmenlerinin yaptıklarına karşı bir tutkuları olmalıdır.
 • Sabır. Anaokulunda öğretmen iseniz sabır şarttır.
 • Yaratıcılık.
 • Esneklik.
 • Saygı
 • Yüksek enerji.