Okul Risk Haritası Nasıl Çıkarılır?

Sınıf Risk Haritası doldurulduktan sonra Rehberlik Servisi tarafından bunların Okul Risk Haritası haline getirilmesi gerekiyor. Okul risk haritası sınıf risk haritalarının birleştirilmesiyle oluşur. Okul risk haritasının nasıl oluşturulacağını videolu ve resimli olarak anlattık.

Okulun risk haritasını kim hazırlar?

· Rehber öğretmeni olmayan okullarda okul risk haritasının oluşturulması okulda rehberlik hizmetlerinden sorumlu öğretmen ya da yöneticiler tarafından gerçekleştirilir.

Sinif risk haritasini kim doldurur?

Sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından doldurulur. Bir örneği rehberlik servisine iletilir. Risk haritasında yer alan risk alanları, objektif değerlendirmeyle belirlenebilecek durumlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Okul risk haritası nasıl belirlenir?

Okul risk haritası doldurulurken yine aynı form üzerinde bu defa öğrenci isimleri yerine sınıf isimleri kullanılır. Risk gruplarını işaretlemek yerine sayısal değerlerle sınıfların risk gruplarındaki öğrencileri belirlenir. Bu ölçme araçlarını kullanarak okulda risk altında bulunan öğrenciler belirlenir.

Okul risk haritası nereye gönderilir?

Rehber öğretmeni olmayan okullarda bu görevi de rehberlik hizmetlerinin yürütlmesinden sorumlu idareci yerine getirir. -Okul risk haritası oluşturulduktan sonra Rehberlik ve Araştırma Merkezine teslim edilir.

Yaşam pencerem nedir?

Yaşam Pencerem Anketi; Ekim ayı içerisinde Ortaokul ve Liselerde, okul rehberlik hizmetleri tarafından uygulanarak; sınıf-okul risk haritası oluşturulabilir. Ayrıca öğrencilerin kişisel problemlerini tespiti amaçlanır. Ortaokul 5-6-7-8 ve Lise 9-10-11-12. Sınıf seviyesindeki öğrencilere uygulanabilir.

Sosyal risk haritası nedir?

İlerde sözü edilen bölümde detaylı bir şekilde bahsedilmiş olan ‘sosyal risk haritaları’, söz konusu risklerin oluşma nedenlerini saptayarak riskli bir olayın meydana gelme olasılığını kontrol altına almaya yardımcı olduğu gibi; riskin oluşması halinde toplumsal anlamda etkilerini en aza indirebilecek aksiyonların