Okul Risk Haritası Nasıl Hazırlanır?

Risk haritasında yer alan risk alanları, objektif değerlendirmeyle belirlenebilecek durumlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bununla birlikte gözlem, görüşme ve bireyi tanıma teknikleri sonucunda elde edilen bilgiler ile risk grubunda olduğu belirlenen öğrenciler de ‘diğer’ kategorisi altında sınıf risk haritasına işlenir.

Okulun risk haritasını kim hazırlar?

· Rehber öğretmeni olmayan okullarda okul risk haritasının oluşturulması okulda rehberlik hizmetlerinden sorumlu öğretmen ya da yöneticiler tarafından gerçekleştirilir.

Okul risk haritası nasıl belirlenir?

Okul risk haritası doldurulurken yine aynı form üzerinde bu defa öğrenci isimleri yerine sınıf isimleri kullanılır. Risk gruplarını işaretlemek yerine sayısal değerlerle sınıfların risk gruplarındaki öğrencileri belirlenir. Bu ölçme araçlarını kullanarak okulda risk altında bulunan öğrenciler belirlenir.

Okul risk haritası nereye gönderilir?

Rehber öğretmeni olmayan okullarda bu görevi de rehberlik hizmetlerinin yürütlmesinden sorumlu idareci yerine getirir. -Okul risk haritası oluşturulduktan sonra Rehberlik ve Araştırma Merkezine teslim edilir.

Sınıf risk haritasını kim doldurur?

Sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından doldurulur. Bir örneği rehberlik servisine iletilir. Risk haritasında yer alan risk alanları, objektif değerlendirmeyle belirlenebilecek durumlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Okul risk haritası ne zaman yapılır?

2020-2021 eğitim öğretim yılı için EK lerle sunulan formlar doldurularak okulların risk haritaları oluşturulup ve 24/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar İlçemiz müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

Yaşam pencerem nedir?

Yaşam Pencerem Anketi; Ekim ayı içerisinde Ortaokul ve Liselerde, okul rehberlik hizmetleri tarafından uygulanarak; sınıf-okul risk haritası oluşturulabilir. Ayrıca öğrencilerin kişisel problemlerini tespiti amaçlanır. Ortaokul 5-6-7-8 ve Lise 9-10-11-12. Sınıf seviyesindeki öğrencilere uygulanabilir.

You might be interested:  Şal Hangi Okul?

Sosyal risk haritası nedir?

İlerde sözü edilen bölümde detaylı bir şekilde bahsedilmiş olan ‘sosyal risk haritaları’, söz konusu risklerin oluşma nedenlerini saptayarak riskli bir olayın meydana gelme olasılığını kontrol altına almaya yardımcı olduğu gibi; riskin oluşması halinde toplumsal anlamda etkilerini en aza indirebilecek aksiyonların