Okul Yazışmalarını Kim Yapar?

Okulun yazışmalarını kim yapar? Okul Yazı işleri, Okul ve öğrenci işlerinden sorumlu kişi kimdir? Sınıf öğretmeni: Öğrencilerin eğitim ve öğretiminden sorumlu kişilerdir. Her öğretmen bir sınıftan sorumludur ve o sınıfın sınıf öğretmeni olur.
Öğrenci İşleri Birimi Okulun tüm iç ve dış yazışmaları, öğretmenlere dönük okul işleyişi ile ilgili ya da genel bilgilendirme niteliğindeki yazışmaları yürütür. Okul yöneticilerine herhangi bir nedenle ulaşılamadığı zamanlarda öğretmenler ve veliler tarafından bırakılan notları yöneticilerimize ulaştırır.