Pansiyonlu Okul Ne Demek?

Pansiyonlu okul tercihi, eğitim gördüğü okulun imkanları ile konaklamak isteyen öğrenciler için geçerlidir. Pansiyonlu okul tercihi için yapabilmek için belirli kıstasları yerine getirmek gerekecektir. Peki, temel anlamda pansiyonlu okul tercihi nedir ve kimler bu tercihlerde bulunabilir.
Pansiyonlu okul tercihi ne demek? Pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, okulun pansiyon kontenjanını (kız ve/veya erkek) ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde, pansiyonlu okul tercihlerine yerleştirilirler.

Pansiyonlu okullarda kimler kalabilir?

Okul pansiyonlarında, yatılı öğrenciler ve görevli oldukları günlerde belletici veya nöbetçi belletici öğretmenler dışında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetler kapsamında gelen öğrenciler, öğrencilerden sorumlu olan görevliler ile hizmetiçi eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetlerine

Pansiyonlu lise tercihi zorunlu mu?

Pansiyonlu okullar tercih ekranlarında yalnızca Diğer Kayıt Alanındaki pansiyonlu okullar yer alacaktır. Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.

Pansiyon durumu nedir?

Konaklama ücretine kahvaltı ve akşam yemeğinin dahil edildiği pansiyon şeklidir. Rezervasyon alırken kısaca “HB” olarak yazılır.

Belleticilik görevi kimlere verilmez?

Bu nedenle bayan öğretmenlere; hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren (doğuma 4 ay kala) ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası yani pansiyonlu ve yatılı okullarda belleticilik ve gece nöbeti görevi verilemez.

You might be interested:  Okul Zümre Başkanı Nasıl Seçilir?

Pansiyon izleme ve değerlendirme ekibi kimlerden oluşur?

MADDE 8- (1) Okul yatılılık ve bursluluk komisyonu pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı ve iki öğretmen olmak üzere üç üyeden oluşur. Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı bu komisyonun başkanıdır.

Yerel yerleştirme tercih yapmak zorunlu mu?

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadırlar.

Meslek lisesi seçmek zorunlu mu?

Tercihin geçerli olması için Anadolu lisesi yanında zorunlu ya imam hatip ya da meslek lisesi seçmememiz gerekti. Zorunlu seçtik. Bu durumda çocuklarımız meslek ya da imam hatip lisesine gönderilecek ve bize de ‘Siz tercih ettiniz’ denilecek. Oysa iki okul türünden tercih yapmazsanız tercihleriniz geçersiz sayılacak.

Yerel tercih yapmak zorunlu mu?

2) Yerel tercih listesi yapmak zorunlu mu? LGS puanıyla yani sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilmek için de yerel tercih yapmak zorunlu. Yerel tercih yapmayana LGS puanıyla alan okulların ekranı açılmayacak.

Yarım pansiyon ne demek?

Yarım pansiyon ne demektir? Bu konaklama çeşidinde oda konaklamasının yanında sabah kahvaltısının ve akşam yemeğinin ücrete dahil edilmesidir.

Pansiyon kaydı nasıl yapılır?

A) PARASIZ YATILI ÖĞRENCİLERİN PANSİYONA KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı olmadığına dair, (bu ifade mutlaka raporda olacak) Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu.
  2. Aile nüfus kayıt belgesi.
  3. Nüfus cüzdan fotokopisi, (öğrencinin ve velinin)
  4. İkametgah Belgesi.

Okulun pansiyonu erkek ne demek?

Pansiyon: MEB okullarında parasız ve paralı yatılı okuyan öğrencilerin barınma gereksinimlerinin karĢılandığı yerdir. devredilen pansiyonlardır. Bu pansiyonlarda kontenjanların % 50‟si parasız yatılı, % 50‟si paralı yatılı öğrencilere ayrılır.

Belleticilik görevi kimlere verilir?

Toplu Sözleşmede yer alan ‘Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir.’ hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.

You might be interested:  Tüm Okul Yaklaşımı Ne Demek?

Belletici kaç saat ek ders alır?

MADDE 13- (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir.

Belletmenlik kaç puan getirir?

‘Yatılı ve/veya pansiyonlu eğitim kurumlarında belletici olarak görevlendirilen kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 2, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her ay için 1 puan eklenir.’